Actual
NAB 2020, Las Vegas (15. - 19.04.2023 Booth W3514)

Broadcast Asia 2020, Singapore (??. - ??.??.xxxx)

IBC 2019, Amsterdam (??. - ??.??.xxxx)